Liever praten dan procederen
Conflicten belemmeren groei
Communicatie = winst
Mediation
Diensten
Over mij

Veel gestelde vragen

Heb ik een advocaat nodig bij mediation?
Nee, het gaat bij mediation in hoofdzaak niet om de juridische zaken. Commit Mediation helpt u te zoeken naar een oplossing die zowel voor u als voor de andere partij werkt. Daarbij is onderhandelen veel belangrijker dan de kennis van de wetsartikelen. Het is niet verboden dat advocaten deelnemen aan de gesprekken. Als de andere partij ermee instemt, mag u een advocaat meenemen.

Hoe groot is de kans van slagen?
In ruim driekwart van de gevallen zijn beide partijen tevreden met de afloop. Het percentage ligt nog hoger als de zaken erbij worden geteld die ook naar tevredenheid zijn afgesloten, maar zonder schriftelijke overeenkomst. In zo'n 15 procent van de gevallen leidt mediation niet tot het gewenste resultaat.

Hoe lang duurt mediation?
In tweederde van de gevallen is mediation binnen zeventien weken afgerond. Per conflict wordt gemiddeld twee tot acht uur overlegd, verspreid over een aantal gesprekken. Een gesprek duurt meestal één tot twee uur.

Hoeveel kost mediation?
Het tarief van mediation varieert tussen de 125 en 150 euro per uur excl. BTW. Dat zijn de kosten per zaak. In de meeste gevallen betalen de partijen elk de helft van de kosten.

Moet ik altijd een compromis sluiten?
Ja en nee. Mediation is niets anders dan het oplossen van uw conflict onder begeleiding. U moet er dus samen zien uit te komen en dat lukt vaak niet zonder elkaar wat toe te geven. Met mediation kunt u vaak ook oplossingen vinden, waar u eerst helemaal niet aan gedacht heeft, omdat u niet precies wist wat er bij de ander aan de hand is. Soms speelt er meer dan u denkt. Commit Mediation zal proberen beide partijen weer met elkaar in gesprek te laten komen, om met respect voor elkaars belangen en ideeën naar elkaar te kunnen luisteren.
Er staat wat tegenover het water bij de wijn doen. Na een succesvolle mediation is de kans op een goede verstandhouding tussen beide partijen groter dan bij een rechtszaak. Dat kan alleen al een reden zijn om voor mediation te kiezen bij een conflict met iemand met wie u daarna weer verder wil/moet.

Is mijn probleem geschikt voor mediation?
Met uitzondering van strafrechtelijke zaken, kan mediation bij alle soorten (zakelijke) conflicten worden toegepast: bij bedrijfsovernames, opvolging, maar ook interpretatie van een contract of andere afspraak tussen partijen is deze methode vaak succesvol. Mediation is zeker aan te raden wanneer emotionele en relationele factoren een belangrijke rol spelen. Het is tegenwoordig heel gebruikelijk in zakelijke conflicten juist voor mediation te kiezen. De gang naar de rechter kost vaak meer tijd (en geld) dan in een zakelijk conflict gewenst is. Maar om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

Wat als de andere partij geen mediation wil?
U kunt de andere partij nooit dwingen tot mediation, deelname is vrijwillig. In de praktijk blijkt wel dat te snel wordt gedacht dat de ander ‘wel niet zal willen’. Commit Mediation kan contact opnemen met de andere partij. Na een gesprek wordt bekeken hoe de kansen liggen voor een succesvolle mediation.

Wat gebeurt er als mediation mislukt?
Dan kunt u de zaak alsnog voorleggen aan de rechter. U begint dan van voren af aan. Bij de rechter kunt u niet teruggrijpen op wat tijdens de mediation besproken is. Dat blijft strikt vertrouwelijk. Een rechter zal er ook geen rekening mee houden als u tóch de vertrouwelijkheid schendt. Die vertrouwelijkheid is logisch, omdat je anders tijdens de mediation niet meer vrijuit kunt spreken/onderhandelen. Soms worden partijen het op een paar punten wel eens en op andere punten niet. Dan kunt u de rechter om een uitspraak vragen op die resterende punten.

Wat is het verschil tussen mediation en een rechtszaak?
Bij mediation zoekt u samen naar een oplossing, bij een rechtszaak beslist de rechter. Een mediator leidt de gesprekken tussen u en de andere partij in goede banen en zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt. Hij luistert ook naar niet-juridische argumenten. De mediator kiest geen partij en spreekt ook geen oordeel uit. Stapt u met uw conflict naar de rechter, dan kijkt hij wat daarover in de wet is geregeld en baseert daarop zijn oordeel. U heeft zich daarna te houden aan zijn uitspraak, net als de andere partij uiteraard en daarmee dus veel minder vat op de uitkomst.

Heeft mediation ook nadelen?
Als de mediation mislukt en u wilt alsnog een uitspraak van de rechter, dan moet u een nieuwe procedure voor de rechter starten. Houdt u er dan wel rekening mee, dat alles wat er tijdens de mediation is gezegd, strikt vertrouwelijk blijft. U kunt die informatie dus niet gebruiken voor de rechter.
Een ander nadeel kan zijn dat u bij mediation de andere partij (enigszins) tegemoet zult moeten komen. Het gaat immers niet om uw juridische gelijk, maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is.
Wilt u vooral uw gelijk halen en u vindt het niet belangrijk om de onderlinge (duurzame) relatie te behouden, dan kunt u dus beter de voorkeur geven aan een rechtszaak.