Liever praten dan procederen
Conflicten belemmeren groei
Communicatie = winst
Mediation
Diensten
Over mij

Hoe gaat zoiets

Een mediation doorloopt een aantal fasen.

Partijen gaan tijdens de mediation met elkaar in gesprek. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt besproken op welke manier partijen met elkaar willen spreken en wordt de mediationovereenkomst getekend. In deze overeenkomst liggen de spelregels van de mediation vast. U moet hierbij denken aan zaken als vertrouwelijkheid, aanwezigheid, verdeling van de kosten, bevoegdheid van partijen en dergelijke. Deze overeenkomst wordt u vooraf toegestuurd.

Tijdens de gesprekken wordt onderzocht wat u wilt bereiken en waarom iets voor u belangrijk is.

Vervolgens worden de (on)mogelijkheden die er zijn om tot een oplossing te komen, besproken.

Het resultaat van de besprekingen wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit is een document waarin schriftelijk de afspraken zodanig worden vastgelegd dat er later geen onduidelijkheden bestaan over de gemaakte afspraken. Na ondertekening van deze overeenkomst eindigt de mediation.

Voor wie >>